Zajęcia

czyli u nas nie można się nudzić
W  „Piąteczce” dzieci na pewno nie będą się nudzić, zapewnimy im sporo zajęć zorganizowanych w specjalnie dobranych formach:

 • Zabawach edukacyjnych
 • Zajęciach rytmiczno-muzycznych
 • Zajęciach rozwijających mowę
 • Zabawach z językiem angielskim
 • Zabawach sensoplastycznych
 • Gimnastyce smyka
ZABAWY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
 1. wspieranie procesu budowania poczucia własnej wartości u dzieci poprzez wzajemną akceptację i stosowanie pochwał
 2. rozpoznawanie , kontrolowanie  i wyrażanie  własnych uczuć przez dzieci, radzenie sobie z tak zwanymi uczuciami trudnymi
 3. rozwiązywanie  konfliktów w grupie metodą pokojową
 4. kształtowanie  zdolności do empatii i umiejętności zachowań społecznych
 5. wspieranie procesu usamodzielnienia się dziecka
 6. poznawanie przyrody ze względu na porę roku,
 7. poznawanie siebie czyli jak wyglądam, co mam na sobie, jak zakładam buty, itd…)
PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA
Profilaktyka logopedyczna obejmuje wielopłaszczyznowe działania rozwijające wszystkie funkcje poznawcze, gwarantując harmonijny rozwój dziecka. Dzięki zajęciom logopedycznym dziecko rozwija swoje umiejętności językowe, motoryczne, myślowe. Indywidualne podejście umożliwia wnikliwą diagnozę oraz stworzenie kompleksowego programu dopasowanego do potrzeb konkretnego dziecka, co daje najlepsze efekty.

Zajęcia w żłobku prowadzi pani logopeda raz w tygodniu w małych grupach po 30 minut

EDUKACJA ZDROWOTNA
 1.  zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej
 2.  zabawy  grupowe organizowane  na świeżym powietrzu
 3. gimnastyka poranna
 4. nauka nocnikowania
 5. codzienne  czynności kształtujące nawyki higieniczno – zdrowotne
RYTMIKA
 1. Nauka śpiewania piosenek
 2. Teoria np.  co to są nuty
 3. Poznawanie różnych instrumentów muzycznych
 4. Poznawanie różnych rodzajów muzyki od poważnej po rozrywkową
 5. Poznawanie dźwięków wydobywanych z przedmiotów domowego użytku takich jak kubki , garnki, klocki itp
 6. Samodzielne próby grania na różnych instrumentach
 7. Nauka odczuwania emocji poprzez taniec, ruch
MUZYKOTERAPIA
Dzieci, które od najwcześniejszych lat maja okazję do słuchania różnorodnej muzyki, staja się wrażliwsze nie tylko pod względem muzycznym, ale również emocjonalnym, plastycznym i społecznym. Poprzez muzykę dziecko kształci swoje zdolności i zainteresowania, uczy się prostych operacji myślowych, co w rezultacie daje trwały efekt poznawczy i rozwojowy. Dlatego przy codziennych zabawach towarzyszy nam różnorodna muzyka z użyciem prostych instrumentów muzycznych.
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
 1. malowanie palcami
 2. malowanie na podkładzie klejowym, grysikowym,
 3. rysunek węglem, pastelami, farbami ,kredkami świecowymi, świecą
 4. stemplowanie,
 5. wykonywanie prac z włóczek, szmatek, kasz i makaronów,
 6. zabawy z gliną, masą papierową

Zajęcia rozwijają dziecięcą wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczną, pomagają uwierzyć we własne siły, wzmagają poczucie własnej wartości, uczą cierpliwości.

ZABAWY PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNE
 1. obserwowanie  i opisywanie zjawisk przyrodniczych podczas spacerów oraz wycieczek
 2. doświadczenia i eksperymenty pozwalające na bliższe poznanie świata przyrody z wykorzystywaniem różnorodnych narzędzi
 3. uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę środowiska

Edukację przyrodniczą i ekologiczną prowadzoną nasze opiekunki z wykorzystaniem interesujących treści, które pozwalają nie tylko zdobyć elementarną wiedzę w tym zakresie, ale równocześnie uczy dzieci szacunku do otaczającego świata rozbudzając w nich potrzebę jego ochrony.

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 1. Nauka języka przez zabawę
 2. Słuchanie piosenek, wierszyków, rymowanek
 3. Nauka prostych zwrotów
ZAJĘCIA Z CHUSTĄ KLANZA
Zabawy z chustą mogą spełniać różne cele dydaktyczne, a jedno działanie może ćwiczyć różne umiejętności. Zabawy te łączą wrażenia wzrokowe, dotykowe i ruch, wprowadzają radosny nastrój i odprężenie. Chusta KLANZY dostarcza wielu wrażeń uczestnikom zabaw, wprowadza tajemniczą atmosferę, a przy tym pobudza wyobraźnię i wyzwala pozytywne emocje. Jest jednocześnie odpowiedzią na pytanie jak zachęcić dzieci do działania w grupie.

Do ulubionych zabaw dzieci należą m.in.:
MORSKIE FALE – na chuście siedzi lub leży jedna lub więcej osób. Pozostali wachlują chustą, robiąc fale. Później zmiana osób, bądź osoby chodzą po chuście. Pozostali poruszają chustą robiąc fale. Zabawy ćwiczące współdziałanie – integrują grupę poprzez dążenie do wspólnego celu, umożliwiają nawiązanie kontaktów, pozwalają doświadczyć jedności z grupą.
IMIONA – dzieci stoją w kole, trzymając chustę. Opiekunka wybiera osobę, do której chce przesłać piłeczkę. Wymienia swoje imię oraz imię dziecka, np. „Dorota do Zosi” i poruszając odpowiednio chustą przesyła jej piłeczkę. Następnie piłeczka jest posyłana dalej. Nie może upaść na ziemię.
SPADOCHRON – wszyscy jednocześnie podnoszą chustę wysoko do góry. Prowadzący odlicza: raz, dwa, na trzy wszyscy przebiegają pod chustą i chwytają jej brzeg po przeciwnej stronie.

ZABAWY MANIPULACYJNE
W rozwoju dziecka zabawy manipulacyjne występują najwcześniej. Są one ważnym czynnikiem rozwoju umysłowego dziecka. Mają na celu uczenie sprawności manualnej, kształtują i rozwijają wyobraźnię, wspomagają koordynację ruchową, uczą kreatywnego myślenia. Dlatego codziennie budujemy z klocków, ustawiamy piramidy, nakładamy elementy na piramidę, układamy pierwsze puzzle i drewniane układanki.
BAJKOTERAPIA
Terapia przez bajki. Wszystkie dzieci lubią ich słuchać. Czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych. Jest to doskonała metoda relaksacyjna. Odpowiednio dobrane i opowiedziane albo przeczytane historie mogą doskonale wyciszyć, choćby przed snem, po dniu pełnym wrażeń!

Poznaj nas lepiej - idź na skróty